Logo IBMJ

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en (online) trajecten die door Jennifer Hartmans zijn georganiseerd en aangeboden. Jennifer Hartmans biedt coachdiensten (online en offline) en coachtrajecten aan. Klanten die een factuur betalen voor een face to face coachsessie of een online sessie gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

Diensten
Van al onze diensten staat op de website omschreven wat een klant van een coachsessie kan verwachten en wat de kosten zijn voor deelname.

Betaling
Betaling van een coachsessie of traject verloopt via bankoverschrijving binnen 14 dagen. De klant ontvangt hiervan een factuur. Het is niet mogelijk om de betaling in termijnen te voldoen.

Annulering
Na aanvang van het traject is het niet mogelijk deze aankoop te annuleren, tenzij dit specifiek in de voorwaarden van het betreffende traject is aangegeven.

Verhindering betaalde diensten
Tot 3 uur voor een coachsessie is het mogelijk om kosteloos te annuleren. Wanneer de persoon waarmee de afspraak is gemaakt niet komt opdagen zonder voortijdig af te zeggen (via mail, bellen, SMS of WhatsApp), wordt een bedrag van 50% van een losse coachsessie in rekening gebracht.

Wijziging afspraak
Indien een afspraak door omstandigheden niet kan doorgaan zal Jennifer Hartmans elke klant tijdig op de hoogte stellen. Jennifer Hartmans zal zorgdragen dat elke klant tijdig op de hoogte zal worden gebracht van de nieuwe datum en locatie.

Gebruiksrecht beeld, audio en materiaal
 • Het is niet toegestaan om tijdens een coachsessie video- of audio opnamen te maken.
 • Het is niet toegestaan om werkboeken, afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die de klant ten behoeve van het traject worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren zonder dat Jennifer Hartmans hier vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben.
 • Het is wel toegestaan om foto’s van afbeeldingen te maken en te publiceren via persoonlijke social media (zonder commerciële doeleinden). Ook is het toegestaan om foto’s te maken tijdens een coachsessie die via persoonlijke social media gedeeld mogen worden.

  Beeld- en portretrechten
  Jennifer Hartmans mag tijdens een coachsessie opnamen maken (foto’s en video’s). Het is mogelijk dat een klant op deze beelden herkenbaar te zien is. Jennifer Hartmans heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor educatieve, of marketingdoeleinden. Indien dit van toepassing is, zal Jennifer Hartmans de klant hiervan op de hoogte stellen. Door deelname aan een een coachsessie geeft de klant toestemming aan Jennifer Hartmans om deze beelden te kunnen gebruiken.

  Gezondheid
  Wanneer je deelneemt aan een coachsessie dien je vrij te zijn van overdraagbare virussen en/of besmettelijke ziekten. Indien dit niet zo is of je hierover twijfelt, dien je dit voorafgaand aan de afspraak kenbaar te maken bij Jennifer Hartmans.

  Aansprakelijkheid
  Jennifer Hartmans doet er alles aan om de behandeling voor iedere klant op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van onze praktijk is voor eigen risico van de klant. Jennifer Hartmans is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen die de klant heeft meegebracht naar een coachsessie. Elke handeling die de klant doet naar aanleiding van deelname aan een coachsessie of een (online) traject is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als klant. Jennifer Hartmans kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten. Onze diensten en (online) trajecten zijn bedoeld om jou (de klant) te helpen je klachten te bestrijden en je gezondheidsdoelen te bereiken. Jennifer Hartmans kan geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door Jennifer Hartmans aangeboden kennis is geheel aan jou. Ik wil en kan je alleen helpen door coaching en door het delen van mijn kennis, ervaringen en strategieën. Alle diensten van Jennifer Hartmans zijn door Jennifer Hartmans ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in dit traject of in welke van mijn content ook, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Ik bied geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door mijn trajecten, diensten, evenementen, website, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de klant. Op geen enkele wijze kan Jennifer Hartmans verantwoordelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden. Kortom: Jij bent verantwoordelijk voor je eigen leven.

  Gedragsregels
  Om de coachsessie goed te laten verlopen, dien je tijdens de bijeenkomst de aanwijzingen van de behandelend coach op te volgen. Ik behoud mij het recht voor je als klant per direct de toegang tot de praktijk te ontzeggen indien;
 • je de aanwijzingen van In balans met Jennifer niet opvolgt
 • je op welke manier dan ook promotionele uitingen verspreidt die niet met het bezoek te maken hebben, in of rondom de locatie van een coachsessie, of andere klanten probeert te benaderen met promotionele bedoelingen of commerciële activiteiten die geen betrekking hebben op de diensten van In balans met Jennifer
 • je langdurig audio-of video-opnamen maakt of uitzendt
 • je het bezoek op welke wijze dan ook verstoort
 • je aanstotend gedrag vertoont of verzoek om seksuele handelingen
 • je tijdens het bezoek alcohol en/of drugs gebruikt In alle van bovengenoemde incidenten zal je als klant per direct uit de praktijk verwijderd worden. Je hebt in deze gevallen geen recht op restitutie van het deelnamegeld.

  Heb je nog vragen? Stuur een mail naar: info@inbalansmetjennifer.nl
 • Volg mij

  Volg mij op mijn social media kanalen om meer te weten over mijn leven!

  Of neem contact met me op via e-mail of whatsapp.

  Scroll naar boven